top of page
justering-15-15.png

simmons ljusstudio
 

Trivs lika bra i det tidiga konceptuella arbetet som i de tekniska utmaningarna att färdigställa en miljö eller produkt.

Simmons ljusstudio gör både interiöra och exteriöra belysningsprojekt, oftast i eller runt offentliga miljöer.

tjänster

punkt-06.png
punkt-06.png
punkt-06.png
punkt-06.png
punkt-06.png
punkt-06.png
punkt-06.png

belysningskoncept 

belysningsstrategier och program 

belysningsprojektering 

upphandlingsstöd för belysning 
kravställning för belysning 

granskning av belysningshandlingar 

produktutveckling armaturer 

Fästpunkt 1
bottom of page